Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Maviay Logistik Gizlilik Sözleşmesi

Tanımlar Sözleşmede yer alan bazı terimlerin açıklamaları yapılmaktadır.

Konu Sözleşmenin amacı, müşterinin Maviay Logistik ile yaptığı işbirliği kapsamında elde edilecek bilgilerin gizliliğini korumaktır.

Kapsam Sözleşme, işbirliği yapılan tüm faaliyetler ve elde edilen tüm bilgiler için geçerlidir.

Gizli bilgilerin tanımı Sözleşmede yer alan "gizli bilgiler" tanımı yapılmaktadır.

Gizli bilgilerin korunması Müşteri, Maviay Logistik tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili olarak öğrenilen her türlü ticari, teknik ve finansal bilginin gizli olduğunu ve bu bilgilerin açıklanamayacağını kabul eder.

Gizli bilgilerin açıklanması Müşteri, Maviay Logistik ile yaptığı işbirliği kapsamında öğrendiği ticari, teknik ve finansal bilgileri, Maviay Logistik'in önceden yazılı izni olmadan açıklamayacağını kabul eder.

Gizli bilgilerin kullanımı Müşteri, Maviay Logistik ile yaptığı işbirliği kapsamında öğrendiği ticari, teknik ve finansal bilgileri sadece işbirliği amacıyla kullanacağını ve bu bilgileri başka amaçlar için kullanmayacağını kabul eder.

Gizli bilgilerin geri verilmesi Müşteri, işbirliği sona erdiğinde Maviay Logistik'e ait olan her türlü ticari, teknik ve finansal bilgiyi geri vereceğini kabul eder.

Sorumluluk Maviay Logistik, müşterinin gizli bilgilerin korunması ve kullanımı konusunda yükümlülüklerine uyulup uyulmadığını takip etme hakkına sahiptir. Müşteri, Maviay Logistik'in bu takip hakkını kullanmasını kabul eder.

Sözleşmenin sona ermesi Müşteri, işbirliğinin sona ermesi durumunda, bu gizlilik sözleşmesindeki hükümlerin geçerliliğini koruyacağını kabul eder.

Yetkili mahkeme Bu gizlilik sözleşmesinden kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (Merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.