KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Müşteri Hakları


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Maviay Logistik olarak müşterilerimize, çalışanlarımıza ve diğer kişilere ait kişisel verilerin nasıl işlendiğine dair bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu
Kişisel verilerinizi aşağıdaki şirketimiz işlemektedir:

Maviay Logistik
Adres: Yakuplu Mahallesi Başkent Caddesi No: 41/ Kat:6/2 Beylikdüzü / İstanbul

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?
Şirketimiz, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve diğer kişilere ait aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

Ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, pasaport bilgileri gibi kimlik bilgileri,
İletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.),
Meslek, işyeri ve iş pozisyonu gibi iş ilişkisi verileri,
Banka hesap bilgileri gibi finansal veriler,
Özel nitelikli kişisel veriler gibi kanunen özel koruma gerektiren kişisel veriler.
Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?
Şirketimiz, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve diğer kişilere ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Sözleşme kurulması ve yürütülmesi,
Fatura, irsaliye gibi belgelerin düzenlenmesi ve saklanması,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Şirket içi yönetim ve işleyiş faaliyetleri için gerekli olan işlemler,
İlgili mevzuat gereği tutulması zorunlu olan kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve saklanması,
Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi.
Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Şirketimiz, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve diğer kişilere ait kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler veya işleme amaçları doğrultusunda yetkilendirilmiş kişilerle paylaşmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Süreyle İşlenmektedir?
Şirketimiz, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve diğer kişilere ait kişisel verileri, işleme amaçları doğrultusunda gerektiği sürece ve yasal zorunluluklar gerektirdiği sürece işlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmadığı hallerde ise veriler silinmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?
Şirketimiz, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve diğer kişilere ait kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta ve verilerin güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için başvurularınızı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, [Şirket adresi] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuzu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracağız.

Aydınlatma Metninde Değişiklik
İşbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Yapılan değişiklikler, internet sitemizde yayınlanacak ve gerektiği hallerde size bilgi verilecektir.

Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak hazırlanmıştır. Sorularınız veya endişeleriniz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.